Proje BilgileriARC Plan

Onama Makamı Sözleşme Tarihi Kabul Tarihi Projeksiyon Yılı Projeksiyon Nüfusu Planlanan Alan
İsabeyli Belediyesi 23/02/2012 08/08/2012 2035 8.000 Kişi 500 Ha

Proje DetaylarıARC Plan

İsabeyli Belediyesi tarafından 500 ha alanda revizyon İmar planı çalışması yapılması istenmiştir.

Yapılan çalışmada; kuzey-güney yönlü akan İsabeyli Deresi, Aydın-Denizli şehirler arası karayolu ile Demiryolu doğal eşik olarak kabul edilmiştir.

Bu eşiklere göre; Karayoluna cephesi olan alanlar Kentsel Çalışma Alanı, İsabeyli Deresi boyunca Yeşil Alan, Spor Alanı ve Rekreasyon Alanı, olarak planlamıştır.geriye kalan alanlar ise, Eğim, bakı, kadastro ve mevcut kullanım göz önünde bulundurularak donatı alanları ile birlikte isabeyli’nin 2035 yılındaki yaşam çevresi oluşturulmuştur.

Profesyonel Bir Planlama Danışmanımı İstiyorsunuz?