Hakkımızda

ARC&PLAN

Arc&Plan; 25.08.2010 tarihinde, şehircilik ve mimarlık alanında faaliyet göstermek üzere Ankara’da kurulmuştur. Nihai amacı; mimarlık ve planlama alanlarında uluslararası bir şirket olmaktır. Bu sebeple şirket adı; ARChitecture and PLANning kısılatması olan harfler birleştirilerek elde edilmiştir.

Firma bünyesinde ve çözüm ortakları arasında; Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı, Harita Mühendisi, Mimar, Peyzaj Mimarı, Jeoloji Mühendisi, Sosyolog, Sanat Tarihçisi, Arkeolog ve Restoratör Mimar  vb. değişik meslek uzmanlarından oluşan disiplinler arası bir kadro bulunmaktadır.

10 yıl gibi kısa zamanda mesleki ve teknik açıdan yaptığı işlerdeki deneyimi ve dünyadaki planlama sektöründeki gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olarak kazandığı farklı bakış açısıyla; Türkiye kentlerine ve planlama meslek alanına yaptığı katkılarla örnek bir firma profili oluşturmuştur.

Planlama sürecinin bütün aşamalarında gerektiğinde ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör uzman kuruluşları ile işbirliği yaparak hizmet veren şirketimiz her tür, ölçek ve büyüklükteki planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Ankara Ticaret Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasın kayıtları bulunan şirketimiz aynı zamanda  TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahiptir.

Temel Değerlerimiz

  • Önce İnsan anlayışıyla İnsan onuruna yakışır, Doğaya saygılı geleceğin yaşanabilir kentlerini  planlamak,
  • Hak ve hukuk gözetilerek kamu yararı öncelikli plan kararları üretmek,
  • Kent Bilgi Sistemleri ile toplum hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmak,
  • Kentlerin de yaşayan bir organizma olduğunun farkında olarak kentlerin hunharca planlanmasının önüne geçmek,
  • Hizmet verdiğimiz kurumlar ile masanın aynı tarafındaymış gibi işi sahiplenmek ve en kısa zamanda sonuçlandırmak,

Ekibimiz

Profesyonel Bir Planlama Danışmanımı İstiyorsunuz?