6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun çerçevesinde; İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması, Mevcut Durum Analizi, Hak Sahipliğin Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Alana İlişkin Stratejiler ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi (Teknik Raporun Hazırlanması), Eylem Planının Hazırlanması, İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması, Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması, Uygulamaya Esas Mimari Projeler, Alt yapı ve Üst yapı projeleri,  Hak Sahipleri İle Uzlaşma Süreci ve  Tüm Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması iş ve işlemleri tarafımızca yapılmaktadır.

Kentsel Tasarım Projelerimizden Bazıları

Kentsel Dönüşüm Projesi İhtiyaçlarınız İçin