PlanlamaARC&PLAN

Yerleşim yerlerinin 20-25 yıl sonrasına ait ÖNCE İNSAN merkezli olarak sağlıklı yaşam alanları planlamak öncelikli amacımızdır.  Planlama çalışması yapılırken ilgisine göre yaklaşık olarak 30 kurumdan imar planına esas kurum görüşleri alınarak, Haritacılık ve Jeoloji mühendisliğinden elde edilen veriler kullanılarak sentez ve eşik sentezi yapılır. Elde edilen sonuçlara göre planlanacak alanlarda konut, çalışma, yönetim, dinlenme, eğitim, sağlık ve ticaret fonksiyonlarının ulaşım ile bağlantıları kurularak planlama çalışması yapılır.

Planlama Projelerimizden Bazıları

Planlama İhtiyaçlarınız İçin